Stredná odborná škola -Szakközépiskola

 

Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom

                                               

 

   stránka je presmerovaná -az oldal átirányítva

 

www.sos-kravany.sk